Welcome

 

NL

We vinden het bij Building Blocks erg belangrijk een uitgebreid en volwaardig educatieplan te kunnen voorleggen aan onze kappers. Zoals je misschien wel weet zijn wij niet enkel de verdeler van KEVIN.MURPHY maar hebben wij onze portefeuille over de afgelopen jaren aangevuld met COLOR.ME, Living proof & ELEVEN Australia. 

Elk van onze merken kent een sterk educatieve ondersteuning. We denken niet graag in hokjes daarom geven we jullie in deze educatiebrochure niet enkel een overzicht van een van de merken maar hebben we ervoor gekozen de educatieve krachten te bundelen en elk van onze kappers een volledige weergave te bieden van wat wij dit jaar educatief gezien te bieden hebben. Zo kan jij als professional zelf proeven van de educatiemomenten die het beste aansluiten bij je wensen en kan je zo je honger naar meer kennis en kunde stillen. 

Wij kijken er alvast naar uit je op een van onze cursussen te mogen ontmoeten en samen verder te bouwen aan een voorspoedige toekomst voor je zaak, je persoonlijke ontwikkelingsplan en jouw sterkte als professionele kapper. 

Wil je de educatiebrochure voor het voorjaarsseizoen 2019 graag downloaden? Dat kan makkelijk via onderstaande knop. 

FR

Cher professionnel, chez Building Blocks, nous estimons qu’il est très important de pouvoir proposer un plan de formation complet et de qualité à nos coiffeurs. Comme vous le savez peut-être, nous ne sommes pas uniquement distributeur de KEVIN.MURPHY, mais ces dernières années, nous avons également complété notre portefeuille avec COLOR.ME,
Living proof & ELEVEN Australia. 

Chacune de nos marques bénéficie d’un soutien pédagogique solide. Nous n’aimons pas avoir une vision restreinte et c’est pourquoi, dans cette brochure consacrée aux formations, nous ne donnons pas seulement un aperçu d’une des marques, mais nous avons choisi de rassembler les forces éducatives et d’offrir à chacun de nos coiffeurs une image complète de ce que nous proposons cette année en termes de formation. Ainsi, en tant que professionnel, vous pourrez goûter les formations qui répondent le mieux à vos souhaits et assouvir votre appétit de connaissances et de savoir. 

Nous espérons vivement vous rencontrer lors d’une de nos formations et pouvoir continuer à l’avenir à faire évoluer ensemble votre affaire, votre plan de développement personnel ainsi que vos forces en tant que coiffeur professionnel. 

Vous pouvez télécharger notre brochure d'education pour le printemps 2019 par utiliser le bouton ci-dessous. 

 

UPCOMING CLASSES

 

HOW TO BOOK & MATERIALS

NL

 Onze dagcursussen vatten allen aan om 10u en lopen bij benadering om 17u30 ten einde. Voor cursussen in het buitenland of internationale cursussen, kan je terecht op ons kantoor voor een specifiek tijdsschema.

We vragen om aanwezig te zijn steeds een half uur voor de eigenlijke aanvang van de cursus. Je kan je deelname aan een van onze cursussen boeken via ons online reserveringsportaal. Dit doe je als volgt:

1.     Surf naar ons cursusaanbod.
2
.     Zoek de cursus die je graag wil volgen. De cursussen staan chronologisch geordend.
3.     Klik vervolgens op de cursus. Hier vind je meer informatie over de inhoud en welke tools je nodig hebt.
4.     Klik op ‘BOOK NOW’. Je wordt nu rechtstreeks naar de betaalpagina van Tibbaa geleid.
5.     Vul het aantal deelnemers in en klik op ‘NEXT’.
6.     Vul je gegevens in en klik op ‘NEXT’.
Je kan rechtstreeks inloggen via Facebook of meteen op Tibbaa indien je hier al een profiel op hebt.  
7.     Kies een betaalmethode bij ‘Select a payment type’.
8.     Na betaling ontvang je een bevestigingsmail.

Heb je vragen over boekingen? Dan kan je altijd terecht bij je vertegenwoordiger of op ons kantoor. Hou er rekening mee dat je een betaalterminal bij de hand houdt wanneer je voor een cursus wil boeken. Na je inschrijving wordt je reservatie onmiddellijk per mail bevestigd.

Heel wat cursussen die wij aanbieden zijn in principe voor onze kappers kosteloos. Om ons ervan te verzekeren dat mensen die zich inschrijven onze cursussen ook daadwerkelijk bijwonen, vragen we een toegangsticket van € 50,00 aan te kopen. Wanneer de cursus effectief werd bijgewoond, wordt deze € 50,00 verrekend via een creditnota. De internationale cursussen en cursussen waarbij tools worden gebruikt zijn betalend en kennen geen restitutiemogelijkheid. Geboekte cursussen kunnen niet worden geannuleerd.

 

FR

Nos cours de jour débutent tous à 10 h et se terminent aux environs de 17 h 30. En ce qui concerne les cours à l’étranger ou les cours internationaux, adressez-vous à notre bureau pour obtenir un horaire spécifique.

Nous vous demandons d’être toujours présent une demi-heure avant le début du cours. Vous pouvez confirmer votre participation à nos cours via notre portail de réservation en ligne. Voici comment procéder :

1.     Surfez sur notre offre de cours.
2.     Cherchez le cours que vous souhaitez suivre. Les cours sont classés par ordre chronologique.
3.     Cliquez ensuite sur le cours. Vous y trouverez davantage d’informations sur le contenu et les outils dont vous aurez besoin.
4.     Cliquez sur « BOOK NOW ». Vous êtes directement envoyé sur la page de paiement de Tibbaa.
5.     Indiquez le nombre de participants et cliquez sur « NEXT ».
6.     Complétez vos données et cliquez sur « NEXT ».
Vous pouvez vous connecter directement via Facebook ou immédiatement sur Tibbaa si vous possédez déjà un profil sur ces sites.
7.     Choisissez un mode de paiement en cliquant sur « Select a payment type ».
8.     Vous recevrez un e-mail de confirmation après votre paiement.

Vous avez des questions sur la réservation ? Adressez-vous à votre représentant ou à notre bureau. Veillez à disposer d’un terminal de paiement près de vous. Après votre inscription, votre réservation vous sera confirmée par mail.

La majorité des cours que nous proposons sont en principe gratuits pour nos coiffeurs. Afin de nous assurer que les personnes inscrites assistent réellement aux cours, nous vous demandons d’acheter un ticket d’entrée de 50 €. Si vous assistez au cours, cette somme vous sera remboursée par une note de crédit. Les cours internationaux et les cours nécessitant des outils sont payants et n’incluent aucune possibilité de remboursement. Pas d’annulation possible pour les inscriptions.

 
KevinMurphy20180713-265283.jpg
 

Schedule