Welcome

 
NL

We vinden het bij Building Blocks erg belangrijk een uitgebreid en volwaardig educatieplan te kunnen voorleggen aan onze kappers. Zoals je misschien wel weet zijn wij niet enkel de verdeler van
KEVIN.MURPHY maar hebben wij onze portefeuille over de afgelopen jaren aangevuld met COLOR.ME, Living proof & ELEVEN Australia. 

Elk van onze merken kent een sterk educatieve ondersteuning. We denken niet graag in hokjes daarom geven we jullie in deze educatiebrochure niet enkel een overzicht van een van de merken maar hebben we ervoor gekozen de educatieve krachten te bundelen en elk van onze kappers een volledige weergave te bieden van wat wij dit jaar educatief gezien te bieden hebben. Zo kan jij als professional zelf proeven van de educatiemomenten die het beste
aansluiten bij je wensen en kan je zo je honger naar meer kennis en kunde stillen. 

Wij kijken er alvast naar uit je op een van onze cursussen te mogen ontmoeten en samen verder te bouwen aan een voorspoedige toekomst voor je zaak, je persoonlijke ontwikkelingsplan en jouw sterkte als professionele kapper. 

Wil je de educatiebrochure voor het voorjaarsseizoen 2018 graag downloaden? Dat kan makkelijk via onderstaande knop. 

FR

Cher professionnel, chez Building Blocks, nous estimons qu’il est très important de pouvoir proposer un plan de formation complet et de qualité à nos coiffeurs. Comme vous le savez peut-être, nous ne sommes pas uniquement distributeur de KEVIN.MURPHY, mais ces dernières années, nous avons également complété notre portefeuille avec COLOR.ME,
Living proof & ELEVEN Australia. 

Chacune de nos marques bénéficie d’un soutien pédagogique solide. Nous n’aimons pas avoir une vision restreinte et c’est pourquoi, dans cette brochure consacrée aux formations, nous ne donnons pas seulement un aperçu d’une des marques, mais nous avons choisi de rassembler les forces éducatives et d’offrir à chacun de nos coiffeurs une image complète de ce que nous proposons cette année en termes de formation. Ainsi, en tant que professionnel, vous pourrez goûter les formations qui répondent le mieux à vos souhaits et assouvir votre appétit de connaissances et de savoir. 

Nous espérons vivement vous rencontrer lors d’une de nos formations et pouvoir continuer à l’avenir à faire évoluer ensemble votre affaire, votre plan de développement personnel ainsi que vos forces en tant que coiffeur professionnel. 

Vous pouvez télécharger notre brochure d'education pour le printemps 2018 par utiliser le bouton ci-dessous. 

 
 

HOW TO BOOK & MATERIALS

NL

 Onze dagcursussen vatten allen aan om 10u en lopen bij benadering om 17u30 ten einde. Voor cursussen in het buitenland of internationale cursussen, kan u terecht op ons kantoor voor een specifiek tijdsschema. We vragen uw aanwezigheid steeds een half uur voor de eigenlijke aanvang van de cursus. Je kan je deelname aan een van onze cursussen online boeken via de reserveringsknop naast elke cursus. Na de reservering ontvang je het toegangsticket voor het door jouw gekozen educatiemoment per mail, dit ticket geldt als toegangsbewijs. We vragen je dit tickets steeds mee te nemen naar de cursus.  Heb je vragen over boekingen? Dan kan je altijd terecht bij je vertegenwoordiger of op ons kantoor. 

Heel wat cursussen die wij aanbieden zijn in principe voor onze kappers kosteloos, om ons ervan te verzekeren dat mensen die zich inschrijven onze cursussen ook daadwerkelijk bijwonen, vragen we een toegangsticket van 50,00 euro aan te kopen. Wanneer de cursus effectief werd bijgewoond, wordt deze 50 euro verrekend via een creditnota.  De internationale cursussen en cursussen waarbij tools worden gebruikt zijn betalend en kennen geen restitutiemogelijkheid. Geboekte cursussen kunnen niet worden geannuleerd. 

We vragen elke cursist volledig voorbereid te zijn wanneer een cursus wordt bijgewoond. Wat je precies nodig hebt kan je aan de hand van de logo’s terugvinden die naast elke cursus staan vermeld. In de herinneringsbrief voor je educatiemoment krijg je ook nog steeds een briefing van de nodige materialen terugvinden. Heb je niet alles wat nodig is om deel te nemen te nemen? Neem dan contact op met ons kantoor om die tools bij te bestellen. 

 
FR

Nos cours de jour débutent tous à 10 h et se terminent aux environs de 17 h 30. En ce qui concerne les cours à l’étranger ou les cours internationaux, adressez-vous à notre bureau pour obtenir un horaire spécifique. Nous vous demandons d’être toujours présent une demi-heure avant le début du cours. Vous pouvez confirmer votre participation à nos cours par notre système de réservation en ligne. Afin de réserver vous pouvez appuyer le bouton de réservation à coté de chaque cours. Aprés votre réservation, vous recevrez votre ticket d'entrée par mail. Nous vous demandons d'amener votre tickets à la cours que vous avez réserver.   

La majorité des cours que nous proposons sont en principe gratuits pour nos coiffeurs. Afin de nous assurer que les personnes inscrites assistent réellement aux cours, nous vous demandons d’acheter un ticket d’entrée de 50 €. Si vous assistez au cours, cette somme vous sera remboursée par une note de crédit. Les cours internationaux et les cours nécessitant des outils sont payants et n’incluent aucune possibilité de remboursement. Pas d’annulation possible pour les inscriptions.

 Nous demandons à chaque personne qui assiste à une formation d’être bien préparée à cet effet. Vous saurez précisément ce dont vous avez besoin à l’aide des logos qui se trouvent à côté de chaque formation. Dans la lettre de rappel contenant les détails de la formation, vous trouverez aussi un briefing du matériel dont vous avez besoin. Vous n’avez pas tout ce qu’il faut pour y participer? Contactez alors nos bureaux pour pouvoir commander ces outils. 

 
KM_Middle_Island_07.jpg
 

Schedule